صمد چراغی پور شهردار پلدختر شد


صمد چراغی پور شهردار پلدختر شد
درجلسه رسمی شورای اسلامی شهر پلدختر مهندس چراغی پور با ۵رای بعنوان شهردارپلدختر منصوب شد

لینک روابط عمومی شهرداری پلدختر
https://t.me/joinchat/AAAAAELJjcZLYEWWFH6-NA

صمد چراغی پور شهردار پلدختر شد


بازگشت