پیام شهردار


«بسمه تعالی»

پیام شهردار

با عرض سلام محضر همشهریان عزیزم

شهر خوب ساختنی است ، نه یافتنی

با رواج فــرهنگ شهرنشینی وتوسعه شهرها امــروزه مدیریت شهری امــری پیچیده و در عین حال وابسته به پارامترهای مختلف ومتنوعی است .از آنجائیکه مدیریت شهری و در رأس آن شهرداری و شورای شهر بایستی با کمک مردم ، ادارات ، دستگاههای اجرایی و نهادها ضمن فراهم نمودن بستر متوازن توسعه شهر ، مشکلاتی مانند سدمعبر ، ترافیک ،آلودگی و ساخت و ساز غیرمجاز را کنترل نموده و همزمان تنظیف عمومی و زیباسازی چهره شهر ، ارائه خدمات مطلوب و متناسب با خواست عمومی شهروندان وتأمیـن درآمـد پایـدار را فراهم نمایـد. مدیـریت شهری پلدختــر در این دوره قصد دارد با بسیج امکانــات ومنابع و استفاده از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افــزاری در راستــای ایجاد محیطی شاداب ، پاکیــزه و زیبا تلاش نمایــد و از همه مدیران ، نخبگان ، کارشناسان ، رسانـه ها و آحاد شهرونــدان عزیز مجدانه انتظار میــرود فرزنـدان خود را در این مسیر سخت اما دست یافتنی همراهی کنند.

به امید داشتن پلدختری زیبا و متناسب با شأن شهروندان نجیبش

صمد چراغی پور

15/10/96


بازگشت