دستور سریع شهردار پلدختر در خصوص عملیات سراسری گند زدایی و ضد عفونی کردن اماکن و معابر سطح شهر پلدختر جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا


✅مهندس چراغی شهردار پلدختر: 


ایجاد محیطی سالم جهت سلامت شهروندان از خطوط قرمز مدیریت شهری میباشد 


⚡️دستور سریع مهندس چراغی شهردار به عوامل اجرایی شهرداری جهت اجرای عملیات سراسری گند زدایی و ضد عفونی کردن اماکن و فضا های عمومی و خدماتی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در  سطح شهر پلدختر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پلدختر


بازگشت