شروع عملیات سراسری گند زدایی و ضد عفونی کردن اماکن و فضا های عمومی ،خدماتی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر پلدختر


‍ ⚡️کرونا را شکست میدهیم


✅شروع عملیات سراسری گند زدایی و ضد عفونی کردن تاکسی های درون شهری ، ساختمان اداری شهرداری،   معابر،  اماکن و فضا های عمومی ،  جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر پلدختر  توسط شهرداری و با همکاری شبکه بهداشت و درمانروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پلدختر


بازگشت