رونمایی و تکمیل المان جدید میدان شهدا شهر پلدختر همزمان با ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا توسط شهرداری پلدختر


✅مقام معظم رهبری: 
شهدای ما مظهر عقلانیت دینی و مدافع حقانیت و عدالت بودند


۲۲ اسفند روز بزرگداشت  شهدا گرامیباد


 رونمایی و تکمیل المان جدید میدان شهدا شهر پلدختر همزمان با ۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا  توسط شهرداری پلدختر 


۱۳۹۸/۱۲/۲۲
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پلدختر   


بازگشت