گروه : اخبار شهرداری
ساعت : 23:36
شناسه : 291
تاریخ : 10 اردیبهشت 1399
تجلیل و قدردانی از کارگران خدماتی پرتلاش تحت نظارت شهرداری پلدختر تجلیل و قدردانی از کارگران خدماتی پرتلاش تحت نظارت شهرداری پلدختر تجلیل مهندس چراغی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر پلدختر از کارگران خدماتی پرتلاش به مناسبت هفته کار و کارگر

🍀هفته کار و کارگر گرامیباد
 🍀جهش تولید

⚡️تجلیل و قدردانی  مهندس چراغی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از کارگران خدماتی   پرتلاش  تحت نظارت شهرداری پلدختر به مناسبت هفته کار و کارگر 
۱۳۹۹/۰۲/۱۰

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پلدختر