گروه : اخبار شهرداری
ساعت : 14:12
شناسه : 292
تاریخ : 29 اردیبهشت 1399
تجلیل مهندس چراغی شهردار پلدختر از مدیر روابط عمومی شهرداری پلدختر به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات تجلیل مهندس چراغی شهردار پلدختر از مدیر روابط عمومی شهرداری پلدختر به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات 💎💥تجلیل مهندس  چراغی پور شهردار پلدختر و پرسنل شهرداری از روح الله شهسواری مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پلدختر  به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی


💎💥تجلیل مهندس  چراغی پور شهردار پلدختر و پرسنل شهرداری از روح الله شهسواری مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پلدختر  به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی