گروه : اخبار شهرداری
ساعت : 13:07
شناسه : 293
تاریخ : 27 مهر 1399
‍ ✅در راستای بهسازی و آسفالت معابر آسیب دیده ناشی از سیلاب در سطح شهر    ⚡️عملیات بهسازی،بازگشایی معابر، رفع مشکلات بهداشتی  و آسفالت انتهای معابر مطهری شمالی توسط شهرداری پلدختر بهسازی و آسفالت معابر آسیب دیده ناشی از سیلاب در انتهای معابر مطهری شمالی ‍ ✅در راستای بهسازی و آسفالت معابر آسیب دیده ناشی از سیلاب در سطح شهر ⚡️عملیات بهسازی،بازگشایی معابر، رفع مشکلات بهداشتی و آسفالت انتهای معابر مطهری شمالی توسط شهرداری پلدختر ‍ ✅در راستای بهسازی و آسفالت معابر آسیب دیده ناشی از سیلاب در سطح شهر 
⚡️عملیات بهسازی،بازگشایی معابر، رفع مشکلات بهداشتی  و آسفالت انتهای معابر مطهری شمالی توسط شهرداری پلدختر 

۰۰بهسازی و آسفالت معابر آسیب دیده ناشی از سیلاب انتهای معابر مطهری شمالی