گروه : اخبار شهرداری
ساعت : 11:20
شناسه : 310
تاریخ : 28 اردیبهشت 1400
حضور مهندس شرفی نصیری شهردار پلدختر در مرکز سامانه سامد حضور مهندس شرفی نصیری شهردار پلدختر در مرکز سامانه سامد حضور مهندس شرفی نصیری شهردار پلدختر در مرکز سامانه سامد(۱۱۱)استان 

حضور مهندس شرفی نصیری شهردار پلدختر در مرکز سامانه سامد(۱۱۱) استان جهت پاسخگویی به نظرات و بررسی مشکلات شهروندان محترم شهر پلدختر
۱۴۰۰/۰۲/۲۸

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پلدختر