گروه : اخبار شهرداری / مصوبات شورا / مناقصات و مزایدات
ساعت : 09:31
شناسه : 472
تاریخ : 31 مرداد 1402
مزایده شهرداری پلدختر مزایده شهرداری پلدختر شهرداری پلدختر در راستای مصوبات شورای اسلامی شهر در نظر دارد بخشی از اموال خود را از طریق مزایده بصورت مال الاجاره به بخش خصوصی واگذار نماید

شهرداری پلدختر در راستای مصوبات شورای اسلامی شهر در نظر دارد بخشی از اموال خود را از طریق مزایده بصورت مال الاجاره به بخش خصوصی واگذار نماید.

🍀بازارچه شهید مدنی 
🍀تفکیک زباله میشگلان
🍀پایه بنرهای تبلیغاتی

✅تاریخ بازگشایی پیشنهادات بارگذاری شده در سامانه ستاد ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

شهرداری و شورای اسلامی شهر پلدختر